Wybory do   Samorządu Uczniowskiego

 

Zespół Oświatowy w Borowiu przystąpił do ósmej edycji ogólnopolskiej akcji „Samorządy Mają Głos”, której celem jest wsparcie w organizacji i przeprowadzeniu demokratycznych wyborów do władz Samorządu Uczniowskiego. Wybory poprzedzone były  konsultacją z  dyrektorem szkoły w sprawie terminu wyborów. Została dopracowana ordynacja wyborcza. Powołana Szkolna Komisja Wyborcza w składzie Natalia Gałązka klasa VIII b, Marta Zawadzka klasa VIIIa, Marta Owczarczyk oraz Adam Romański z klasy IIIa opracowała i ogłosiła harmonogram wyborów. Napięcie przedwyborcze zaczęło rosnąć w czasie zbierania podpisów na listach kandydatów. Wszyscy uczniowie mieli prawo do kandydowania w wyborach do Zarządu Samorządu Uczniowskiego. Ustaloną ilość podpisów udało się zebrać 7 kandydatom tj.

1.      Baran Krzysztof kl VIIIa

2.      Chmielak  Magdalena kl Va

3.      Jaroń Zuzanna kl IIIb

4.      Kluj Aleksandra kl Va

5.      Kuśmierczyk Patrycja kl VIIIb

6.      Nowicki Marek kl IIIb

7.      Zielińska Maria kl IVa

W oparciu o listy, zespół wyborczy przygotował kartę do głosowania oraz wybrał uczniowską komisję wyborczą. W ostatnim tygodniu września trwała kampania wyborcza. Oprócz plakatów, były też balony, ulotki i „cukierki, ciasteczka wyborcze” którymi częstowali kandydaci. Odbyła się też debata podczas której kandydaci prezentowali swoje programy i odpowiadali na zadawane pytania. Przed wyborami Szkolna Komisja Wyborcza przygotowała  lokal wyborczy z kabinami i prawdziwą urną wyborczą. Ukoronowaniem akcji wyborczej były 1.10.2018r. wybory, które – w głosowaniu tajnym, bezpośrednim, równym, tajnym i powszechnym – wyłoniły samorządową reprezentację szkoły. Każdy  mógł zagłosować. Lokal wyborczy był czynny od godziny 7.30 do 11.35. Aby oddać swój głos na jednego z kandydatów, których nazwiska znajdowały się na karcie wyborczej  należało  wcześniej  podpisć się na liście uprawnionych do głosowania. Wszystkie głosy trafiły do urny. Po zamknięciu  lokalu wyborczego nastąpiło otwarcie urny, Szkolna Komisja Wyborcza przeliczyła  głosy, wypełniła protokół wyborów. Wyniki wyborów zostały wyeksponowane na tablicy ogłoszeń SU.  Największą liczbę głosów uzyskał uczeń klasy VIIIa  - Krzysztof Baran

 

Po ogłoszeniu wyników ukonstytuował się Zarząd  Samorządu Uczniowskiego w składzie:

Przewodniczący – Krzysztof Baran kl VIIIa

z-ca przewodniczącego – Zuzanna Jaroń kl IIIb

z-ca przewodniczącego – Maria Zielińska kl IVa

skarbnik – Marek Nowicki kl IIIb

sekretarz – Patrycja  Kuśmierczyk kl VIIIb

Wybory do samorządu uczniowskiego to najlepsza lekcja demokracji w szkole. Zaangażowały wielu uczniów do wzięcia udziału w głosowaniu i kandydowaniu.  Wszystkim dziękujemy za wysoką frekwencję a zwycięzcom serdecznie gratulujemy i życzymy owocnej pracy.                                                                       

Koordynator projektu: Opiekun SU - Jolanta Tomaszewska