SZLACHETNA PACZKA”

 

„CZŁOWIEK JEST WIELKI NIE PRZEZ TO, CO POSIADA, LECZ PRZEZ TO, KIM JEST; NIE PRZEZ TO, CO MA, LECZ PRZEZ TO CZYM DZIELI SIĘ Z INNYMI”

Jan Paweł II

 

 

Kolejny raz uczniowie z klas 1-3  wzięli udział w projekcie „Szlachetna Paczka”.

Zebrane „dobra ”przekazano potrzebującym rodzinom z Gminy Borowie.

Dziękujemy!