SZKOŁA PODSTAWOWA W BOROWIU

             Pierwsze zapiski urzędowe o szkole w Borowiu występują w "Księdze głównej" założonej dnia 31.12.1887r. Była to szkoła o 3 oddziałach, do której uczęszczało 61 chłopców. Mieściła się w drewnianym, parterowym budynku, krytym strzechą. Od 1916r. do 1925r. jedynym nauczycielem był Aleksander Sasimowski. w 1917r. oddano do użytku murowany budynek z jedną dużą salą, w której uczyły się jednocześnie dwie klasy.

W 1925r. nauką objętych było 179 uczniów w pięciu oddziałach. Pracowało wówczas 2 nauczycieli.W następnym roku szkolnym liczba dzieci wzrosła do 213. Szkołę przemianowano na czteroklasową z 6 oddziałami.

W 1932 r. oddano do użytku nowy budynek szkolny piętrowy, murowany, kryty blachą. Mieściło się w nim 7 izb lekcyjnych, kancelaria, biblioteka i 3- izbowe mieszkanie dla kierownika szkoł. Budynek ten wykorzystywany jest do chwili obecnej.

W latach 1965 - 1967 trwała budowa obecnie użytkowanego budynku szkolnego. Jest to budynek nowoczesny, skanalizowany, z c.o, salą gimnastyczną, 9 izbami lekcyjnymi, świetlicą i kuchnią. Otwarcie jego nastąpiło 13.IX.1967r.