Co roku w okresie adwentu zuchy i harcerze włączają się w międzynarodową akcję Betlejemskiego Światła Pokoju. Wybrany chłopiec lub dziewczynka odbierają Światło z Groty Narodzenia Pańskiego w Betlejem, które następnie przekazywane jest do wszystkich krajów europejskich.
Po raz pierwszy akcja została zorganizowana w 1986 r. i polegała na szeregu działań charytatywnych w okresie Bożego Narodzenia na rzecz niepełnosprawnych dzieci i osób potrzebujących pomocy. Nosiła nazwę: ,,Światło w ciemności”.
Związek Harcerstwa Polskiego uczestniczy w tym wydarzeniu od 1991 r. Odtąd Betlejemski Płomień za pomocą rąk harcerek i harcerzy dociera do wszystkich zakątków Polski a nawet świata. W tym roku przedstawiciele zuchów i harcerzy z naszej szkoły wraz z druhnami, Anną Borkowską i Hanną Baran, przywieźli Światełko z Kościoła Polowego Wojska Polskiego z Warszawy do Borowia, skąd podczas uroczystego spotkania zostało przekazane przedstawicielom władz gminnych i powiatowych, a także organizacjom zuchowym z całego powiatu.
Uroczystość odbyła się zabytkowym kościółku z XVII – tego wieku. W części modlitewno-refleksyjnej uczniowie Zespołu Oświatowego w Borowiu namawiali zebranych do realizacji tegorocznego hasła: ,,Wyjdź z cienia. Pokaż dobro”, które nawołuje do stawania się lepszym, zaprasza do pracy nad sobą.
Część oficjalna zakończyła się wspólnym śpiewem przy ognisku, po czym odbyła się wspólna wigilia władz krajowych i lokalnych, przedstawicieli harcerzy oraz pracujących i emerytowanych nauczycieli.