W roku szkolnym 2011/2012 nasza szkoła przystąpiła do programu RATUJEMY I UCZYMY RATOWAĆ prowadzonego przez Fundację Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Dwóch nauczycieli nauczania zintegrowanego p. Agnieszka Bany
i p. Ewa Wielgosz uczestniczyły w jednodniowym kursie RATUJEMY I UCZYMY RATOWAĆ Na szkoleniu panie poznały podstawowe czynności ratujące życie: Bezpieczeństwo , Sprawdzenie przytomności , Numery ratunkowe (999, 998, 997), Wezwanie pomocy, Sprawdzenie Oddechu ,Pozycja Boczna ,CPR ,Łańcuch Przeżycia .Oprócz praktycznych umiejętności Fundacja przekazała nauczycielom, a tym samym szkole, materiały dydaktyczne do prowadzenia lekcji wśród uczniów. Do nich należą LittleAnne, MiniAnne, DVD do MiniAnne, Podręcznik „Mój podręcznik do nauki pierwszej pomocy” dla dzieci oraz „Podręcznik do nauki pierwszej pomocy dla nauczyciela” wydane przez Fundację Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, film DVD „Doktor Kręciołek”, „O programie „Ratujemy i uczymy Ratować”. Wyszkoleni nauczyciele prowadzą z uczniami klas młodszych i nie tylko zajęcia z w ramach akcji "Ratujemy i pomagamy ratować", a wyszkoleni uczniowie otrzymują podręcznik. Dzięki przeszkolonym pedagogom dzieci uczą się najprostszych zasad udzielania pierwszej pomocy: od prawidłowego wezwania pomocy przez telefon, po najprostsze czynności przy osobie poszkodowanej.

 


                                                                                                                 Tekst Ewa Wielgosz