„Umiem pływać”


        Projekt powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” jest adresowany do uczniów klas III szkół podstawowych w całej Polsce.
Zakłada systematyczny i powszechny udział dzieci w pozalekcyjnych i pozaszkolnych zajęciach sportowych z zakresu „nauki pływania”.
Zajęcia w ramach projektu to przede wszystkim propozycja skorzystania z możliwości nabycia podstawowych umiejętności pływania, ale również możliwość rozwijania i podnoszenia sprawności fizycznej, zachęcenia do systematycznego uprawiania sportu w czasie wolnym od nauki i aktywnego stylu życia.
Projekt współfinansowany jest przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, stowarzyszenie Rozwoju Gmin i Miast Powiatu Garwolińskiego „Wspólnota Powiatowa”     oraz Gminę Borowie.
W projekcie wzięło udział 27 uczniów z klasy III szkoły podstawowej w Borowiu. Uczniowie wyjeżdżali na pływalnię do Garwolina raz w tygodniu w kwietniu i maju.
Trzecioklasiści, pod czujnym okiem instruktorów, zdobywali umiejętności pływackie.