Makieta szkoły

       W roku szkolnym  2014/2015  trwała realizacja projektu budowy  makiety naszej  szkoły.  Za budowę  odpowiedzialny był  nauczyciel zajęć technicznych pan Andrzej Kurach.  Makieta  została  wybudowana w odpowiedniej skali, zachowała odpowiednią kolorystykę  i układ poszczególnych budynków szkoły oraz innych obiektów takich jak na przykład  obiekty sportowe i plac zabaw. Wybudowanie makiety  wymagało dokonania wielu pomiarów, następnie przekształceniu ich według skali na wymiary makiety. Potrzebna była  także bogata dokumentacja fotograficzna budynku.  Projekt realizuje niektóre treści podstawy programowej z zajęć technicznych. W realizację projektu  zostali  włączeni uczniowie szkoły podstawowej, którzy wykazali się pomysłowością i dużymi umiejętnościami manualnymi.