Szanowni Państwo, rodzice dzieci klas pierwszych i oddziałów przedszkolnych, w imieniu organu prowadzącego szkoły i przedszkola na terenie gminy Borowie, a także w imieniu dyrekcji i nauczycieli, zwracam się do Państwa  z uprzejmą prośbą o wnikliwe przemyślenie decyzji co do dalszych losów edukacyjnych Waszych dzieci. W okresie zmian ustawowych w zakresie cofnięcia wieku dzieci z 6 do 7 lat, które mają obowiązek pójścia do klasy pierwszej szkoły podstawowej
i obowiązku odbycia nauczania przedszkolnego z 5 do 6 lat, nasuwa się wiele wątpliwości, niepewności między innymi takie, kiedy tak naprawdę powinno dziecko pójść do szkoły, jak też takie czy dziecko które uczęszcza już do szkoły powinno pozostać w tej samej klasie. Stąd też chcielibyśmy Państwu jako rodzicom przedstawić kilka argumentów pomocnych do podjęcia właściwej decyzji, a mianowicie: chcemy zapewnić, że dzieciom sześcioletnim podejmującym edukację w pierwszej klasie jak i pięcioletnim podejmującym obowiązek odbycia nauczania przedszkolnego dostosowane zostają programy
i metody kształcenia dla ich potrzeb. Nauczyciele uwzględniają zainteresowania, ich aktualne umiejętności, a jednocześnie stwarzają możliwości treningu tych umiejętności, które dotychczas znajdowały się poza ich zasięgiem, albo z którymi dzieci te jeszcze sobie same nie radziły.  Wychowawcy  elastycznie modyfikują swój sposób nauczycielskiego postępowania i  dostosowują się do bardzo zmiennych sytuacji, jakie tworzy dziecko. Postawa nauczyciela jako wrażliwego opiekuna, uważnego obserwatora i  mądrego inspiratora pomaga dzieciom kształtować emocje. Dziecko pozostawione na drugi rok w tej samej klasie niczego nowego się nie nauczy, ponieważ realizuje ten sam materiał, pracuje z tymi samymi podręcznikami i ćwiczeniami. Nie rozwija się na miarę dziecka w tym wieku  i nie wykorzystuje swoich umiejętności czy zdolności. Natomiast z dziećmi, które nie radzą sobie z emocjami, nauczyciele  indywidualizują  pracę i udzielają mu koniecznego wsparcia, tak aby dziecko miało szansę sprostać wymaganiom. Dodatkowo szkoła dysponuje odpowiednimi narzędziami, żeby uczniowi wymagającemu pomocy udzielić dodatkowego wsparcia, np. w formie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych oraz pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Z pomocą rodziców i nauczycieli uczeń, który poszedł do szkoły jako sześciolatek, może odnosić sukcesy na miarę swoich możliwości i właściwie się rozwijać. Pragniemy zauważyć, że dziecko do 6 roku życia znacznie szybciej zapamiętuje i przyswaja sobie wiedzę.  Drogi rodzicu, przed podjęciem ostatecznej decyzji zapytaj także swoje dziecko o zdanie i nie mów, że tylko dorosły ma decydować co będzie lepsze dla  twojego dziecka. Pomyśl, czy chciałbyś żeby za Ciebie, drogi rodzicu ktoś inny decydował nie pytając Cię o zdanie.

Drogi rodzicu, jeśli masz wątpliwości może Cię wesprzeć psycholog i pedagog szkolny, wychowawcy klas, czy też dyrektorzy szkół.

 

                                                                                          Serdecznie pozdrawiam,

                                                                                      Wiesław Gąska

                                                                                          wójt gminy Borowie