Dnia 30.09.2009r. w ramach ogólnopolskiej kampanii społecznej ,,Bezpieczny przejazd”

w Szkole Podstawowej w Borowiu odbył się happening n/t bezpieczeństwa na drogach i torach kolejowych.

Celem akcji było podniesienie świadomości zagrożeń wynikających z nieostrożności na drogach.

W uroczystości wzięli udział m.in. przedstawiciele Zakładu Linii kolejowych w Lublinie, lokalnych władz samorządowych, a także policji i straży pożarnej.

Uczniowie obejrzeli film n/t bezpiecznego przechodzenia przez tory kolejowe, wysłuchali wywiadu z policjantem, p. J. Kocielnikiem, który przeprowadziła uczennica klasy VA, Monika Graff,  mieli również okazję zapoznać się z zasadami udzielania pierwszej pomocy.

Ciekawym punktem programu było przeprowadzenie przez przedstawicieli uczniów akcji ulotkowej na przejeździe kolejowym w Chrominie. Najmłodszych zainteresowała inscenizacja n/t bezpiecznego zachowania się na drogach, w wykonaniu ich kolegów z klasy piątej. Duże emocje wzbudziło rozstrzygnięcie konkursu, dotyczącego zasad ruchu drogowego. Wiele radości i entuzjazmu wywołały także zabawy na dmuchanej zjeżdżalni.

Wszyscy uczniowie otrzymali materiały związane z bezpiecznym zachowaniem się na drogach, m. in. opaski odblaskowe, kamizelki, ulotki informacyjne, płyty z filmami i grami tematycznymi, książeczki, kredki itp.

Z pewnością akcja pod hasłem ,,Bezpieczny przejazd- zatrzymaj się i żyj” na długo pozostanie w pamięci uczestników spotkania.
                       


            


           


            


              


             


             


                                                                                                                                                                          Tekst: Anna Gałązka

                                                                                                                                                                          Opracował: Andrzej Kurach