W roku szkolnym 2010/2011 w Zespole Oświatowym w Borowiu podobnie jak w latach ubiegłych realizowany będzie program edukacji przyrodniczej – „Porządkujemy i odnawiamy las”. Celem tego programu- konkursu jest: zainteresowanie dzieci i młodzieży szkolnej problematyką ochrony środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeby ochrony lasów, emocjonalne powiązanie uczniów z ich lokalnym środowiskiem przyrodniczym oraz aktywne zdobywanie wiedzy poprzez podjęcie konkretnych działań na rzecz ochrony ekosystemów leśnych. W ramach konkursu uczniowie we współpracy z leśnikami realizować będą następujące zadania:
- porządkowanie ekosystemów leśnych
- zalesianie (lub asystowanie przy zalesianiu)
- pielęgnacja lasów
- realizacja programu edukacyjnego
Koordynatorami programu są:
Szkoła Podstawowa- mgr Jolanta Górska
Gimnazjum – mgr Hanna Król