W roku szkolnym 2011/2012 Publiczna Szkoła  Podstawowa w Borowiu została zakwalifikowana do ogólnopolskiego programu ,, Bezpieczna  Jazda. Karta rowerowa – moje pierwsze prawo jazdy „ Celem programu jest szerzenie wśród najmłodszych wiedzy na temat zasad ruchu drogowego i zwiększenie ich świadomości w zakresie bezpieczeństwa na drodze. Program jest skierowany do uczniów klas IV. Szkoła bierze również udział w towarzyszącym programowi konkursie polegającym na podjęciu inicjatywy, która zwiększa lub bezpośrednio promuje bezpieczeństwo w ruchu drogowym w najbliższym sąsiedztwie szkoły.

             

Zwycięzcy konkursu

Z przyjemnością informujemy, że
nagrodami II stopnia - zestawami magnetycznych tablic edukacyjnych - zostały wyróżnione następujące placówki:

Szkoła Podstawowa nr 64 im. H.Ch. Andersena w Łodzi
Szkoła Podstawowa nr 12 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Rybniku
Szkoła podstawowa w Wydminach
Szkoła Podstawowa im. Aleksandra Sasimowskiego w Borowiu
Szkoła Podstawowa nr 1 Im. Janusza Korczaka, Przemków
Szkoła Podstawowa nr 5 im. Mieszka I, Ostrów Wielkopolski
Szkoła Podstawowa im.Polskich Noblistów, Goleszyn
Szkoła Podstawowa nr2 z Oddziałami Integracyjnymi, Cieszyn
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, Miłakowo
Zespół Szkół w Słupnie - Szkoła Podstawowa nr 1 im. Marii Konopnickiej, Słupno
Szkoła Podstawowa im. Noblistów Polskich, Środa Śląska
Zespół Szkół Specjalnych z Ostrowa Wielkopolskiego, Ostrów Wielkopolski
Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Papieża Jana Pawła II, Łęczna
Szkoła Podstawowa nr 2, Trzebnica
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 24, Radom
Zespół Szkół w Rzeczniowie im. ks. prof. Józefa Pastuszki, Rzeczniów
Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Serbach, Serby
Publiczna Szkoła Podstawowa im. D. F. Czachowskiego w Bukównie, Radzanów
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 10 im. Polonii w Słupsku
Szkoła Podstawowa Nr 19 w Elblągu im. Bohaterów Westerplatte

Jeszcze raz serdecznie gratulujemy wygranej i przygotowania tak dobrego projektu!

Karolina Podyma

Koordynator programu „Bezpieczna Jazda. Karta rowerowa – moje pierwsze prawo jazdy”

 

Opracował: Andrzej Kurach