Akcja „Szkoło Pomóż i Ty”

 

We wrześniu nasza szkoła wzięła udział w akcji charytatywnej  Szkoło Pomóż i Ty zorganizowanej przez FUNDACJĘ NA RZECZ OSÓB NIEWIDOMYCH I NIEPEŁNOSPRAWNYCH „Pomóż i Ty”. Tegoroczna akcja ma na celu pomoc 15-letniemu Łukaszowi Flis, który pomimo dziecięcego porażenia mózgowego niweluje wzmożone napięcie mięśniowe przez ćwiczenia i intensywną rehabilitację wpisaną w jego codzienne życie. Aby ułatwić Łukaszowi w codziennym życiu  oraz pomóc w zakupie specjalistycznego sprzętu rehabilitacyjnego, członkowie Samorządu Uczniowskiego przeprowadzili zbiórkę pieniędzy, która odbyła się poprzez nabycie przez uczniów, nauczycieli i pracowników cegiełek w postaci pomocy naukowych.  Zaangażowanie uczniów w akcję świadczy o życzliwości, otwartości oraz pozytywnym stosunku całej społeczności szkolnej w stronę osób potrzebujących i cierpiących. Zebrano 245,00 zł (dwieście czterdzieści pięć złotych). Pieniądze te przesłano na konto fundacji.

LOS INNYCH NIE JEST OBOJĘTNY UCZNIOM NASZEJ SZKOŁY.

Dziękujemy wolontariuszom za rozprowadzanie cegiełek a szczególnie Julii Szczypek - kl. IIIb, Zofii Zboina - kl. IIIb, Gabrieli Pawlik, Oliwii Gawryś, Zuzannie Mikulskiej i Karolowi Kurkowi uczniom z klasy VIa

Wszystkim ofiarodawcom serdecznie dziękujemy.

Zarząd SU  i opiekun SU -J. Tomaszewska